Puin storten

Eigen breek- en sorteerinstallatie

ARC beschikt over een breek- en sorteerinstallatie zodat wij uw inert bouw- en slooppuin moeiteloos kunnen aanvaarden en op een milieuverantwoorde manier kunnen recycleren tot secundaire grondstoffen.

Wat verstaan wij onder inert puin?

Baksteen-, beton- en asfaltpuin dat vrijkomt bij afbraak- en wegeniswerken kan aangeboden worden op onze site. Ook particulieren zijn welkom.

Verboden en te vermijden materialen

Volgende materialen zijn verboden: asbesthoudende materialen, vuursteen, gipsplaten, chemische verontreiniging, teerhoudend asfalt, … Vrachten, die deze materialen bevatten, worden geweigerd.

Volgende materialen zijn te mijden: cellenbeton, PVC, plastic, hout, papier, kalk, zand, grond, … De aanwezigheid van deze materialen in het aangeboden puin zal een toeslag in stortkosten met zich meebrengen.

Controle van het puin

Elke vracht puin zal door de weegbrugbediende gecontroleerd worden op kleur, geur en eventuele aanwezigheid van onzuiverheden. Deze beoordeling is onbetwistbaar. Meer info vindt u in ons accepatiereglement.

Vraag uw vrijblijvende offerte aan